Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หจก.ซิงเฮงการหล่อและกลึง เป็นโรงหล่อเหล็กหล่อ ก่อตั้งในปี 1992 มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ กว่า 35 ปี ผลิตเหล็กหล่อ เกรด FC15 FC20 FC25 และ FC30
เราผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ให้เครื่องจักรในโรงงานต่างๆ เช่น โรงน้ำตาล โรงยาง โรงสีข้าว และโรงกลึงทั่วไป ผลิตภัณฑ์ของเรามีตั้งแต่ อะไหล่ชิ้นเล็ก ไปจนถึงน้ำหนัก 4 ตัน
ทางโรงงานมีทั้งเตา Cupolar และ เตา Induction เพื่อผลิตงานที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้า